Fundació el Maresme19 d'abril de 2023

La Fundació el Maresme és una de les entitats impulsores del projecte PECT Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores

Des de l’Entitat es va detectar la necessitat de nous models d’acompanyament a l’etapa d’envelliment per a les persones amb discapacitat intel·lectual. D’aquesta necessitat va néixer un projecte pilot orientat a la recerca en innovació social en aquest àmbit.

L’Anna Antoja, connectora comunitària, ens explica el treball de recerca desenvolupat i la propera fase d’avaluació: “Des de la Fundació el Maresme es va veure necessari buscar nous models d’acompanyament a l’etapa d’envelliment per a les persones amb discapacitat intel·lectual. Des del projecte PECT i de la mà del Consorci Sanitari del Maresme, hem fet un mapa de recerca bibliogràfica, a partir del qual s’han redactat dos documents: un document tècnic i un altre pràctic per implementar-lo al projecte pilot. Actualment, estem en la fase de valoració, en la qual pretenem donar sentit a aquests dos articles i avaluar com ha funcionat tot el projecte pilot”.

D’aquest manera, la Fundació El Maresme continua avançant en la implementació de models i solucions innovadores que configurin un nou Servei d’Acompanyament a l’Envelliment Actiu Comunitari.